28.03.2020   R.5
Kontakt

Kontakt zur Deutschen Gesellschaft für Mechatronik e.V.

German Mechatronic Society  —  contact

Deutsche Gesellschaft für Mechatronik e.V.
Prof. Dr. Rolf Biesenbach
Lennershofstr. 140
D-44801 Bochum

Tel.:   +49 (0) 234 / 32 - 10307   (Büro / office)
          +49 (0) 234 / 32 - 10300   (Dekanat / dean’s office)
Email:  rolf.biesenbach@hs-bochum.de

Siehe auch Impressum
See also legal notes