Zum Inhalt springen

Kontakt

Kontakt zur Deutschen Gesellschaft für Mechatronik e.V.

German Mechatronic Society  —  Contact

Deutsche Gesellschaft für Mechatronik e.V.
Prof. Dr. Rolf Biesenbach
Lennershofstr. 140
D-44801 Bochum

Telefon:  
+49 (0) 234 / 32 – 10307   (Büro / office)
+49 (0) 234 / 32 – 10300   (Dekanat / dean’s office)
E-Mail:  rolf.biesenbach@hs-bochum.de

Siehe auch Impressum
See also legal notes